دسته: پادکست

خودکار اضافه شده توسط WPeMatico

پادکست فارسی فنامنا – #۳۳ – پنجم آبان ۹۹

پادکست فارسی فنامنا – #۳۳ – پنجم آبان ۹۹

تلاش و صبر از ادبیات نمایشی تا مطالعات فشن. گفتگویی دلنشین با رها از شیراز. پادکست فارسی فنامنا را که با فید پادکست به راه بادیه منتشر می شود، می توانید روی بیشتر اپ...

پادکست فارسی فنامنا – سوم مهر ۹۹

پادکست فارسی فنامنا – سوم مهر ۹۹

خرخوانی، تاریکی، انار بازی، لذت جستجو در فلسفه و موسیقی و ادبیات و تصمیم به کمک به انسانها.گفتگویی نه چندان کوتاه با امیرحسین. پادکست فارسی فنامنا را که با فید پادکست به راه بادیه...