دسته: صبر

خودکار اضافه شده توسط WPeMatico

پادکست فارسی فنامنا – #۳۳ – پنجم آبان ۹۹

پادکست فارسی فنامنا – #۳۳ – پنجم آبان ۹۹

تلاش و صبر از ادبیات نمایشی تا مطالعات فشن. گفتگویی دلنشین با رها از شیراز. پادکست فارسی فنامنا را که با فید پادکست به راه بادیه منتشر می شود، می توانید روی بیشتر اپ...