سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۳

چندی پیش در بخش عقل کل سوالی با این موضوع مطرح شد که:

اتفاقات خوب امروز خود را بنویسید.

لبخندی که با هر بار خواندن پاسخ‌های دوستان بر لبم می نشیند‌، آنقدر عمیق است که روح و روانم را غرق لذت می کند. زیرا جهان را از دریچه‌ی چشم آدمهایی می‌بینی که چشمان‌شان را مصمم کرده‌اند که حتی کوچکترین نکته مثبت را از قلم نیندازد.

در یک کلام‌، درون این نوشته‌ها‌، شور و شوق زندگی به وضوح جاری است:

یکی از زیبایی بارانی نوشته که از پنجره اتاقش در حال تماشای آن است.

یکی از صداقت و درست کرداریِ آدمهایی نوشته که‌، نه آنها را دیده و می شناخته‌، فقط به واسطه شغلش با آنها داد و ستدی غیرحضوری دارد.

یکی از چراغهای راهنمایی مسیرش نوشته که‌، همگی برایش سبز بوده اند.

یکی از غذای خوشمزه‌ای نوشته که برایش آماده بوده.

یکی از آهنگ مورد علاقه‌اش نوشته که‌، همسرش به او ارسال کرده و  احساس ناخوب آن لحظه‌اش را به شور و شوق تبدیل کرده.

یکی از انار قرمز ترشی نوشته که به محض اینکه دلش خواسته، اتفاقا” همسایه اش به او هدیه داده.

یکی از افزایش مشتری‌هایش نوشته.

یکی از هدایای زیبایی نوشته که از عزیزانش دریافت نموده.

یکی از موفقیت‌اش در ترک رابطه‌ای نامناسب نوشته.

یکی از درست شدن رادیاتور خانه اش نوشته.

یکی از فرکانس خوبی نوشته که‌، خواندن پاسخ های این صفحه در ابتدای هر روز در او ایجاد می شود و …

زیبایی این صفحه در این است که هر فردی با نگاه منحصر به فرد خود، زیبایی های جهانش را در آن روز‌، به تصویر می کشد.

هر بار که جواب های دوستان را می خوانم‌، از لبخندی که بر لبم می نشیند و احساس وجد و سپاسگزاری‌ای که درونم حس می کنم‌، به خوبی می‌فهمم یکی از اتفاقات خوبِ هر روزه‌ی زندگی من‌، خواندن نوشته‌های شماست.

حقیقت زندگی یعنی “شادی”‌، به معنای واقعی کلمه در نوشته های این صفحه جاری است. حقیقتی که می گوید:

جهان ما هر روز با سرعت بیشتری به سمت شادی‌، سلامتی‌، برکت و لذت در حال حرکت است. پس تو هم با این جریان همراه شو و جدا از تلاش برای تحقق اتفاقات خوب به واسطه تمرکز بر نکات مثبت، اول از همه به خاطر تجربه برکت و عشقی که در هر لحظه از زندگی ات‌ جاری است،تا می توانی بر نعمت های بزرگ و کوچک هر لحظه ات متمرکز شو.

دوست داشتم از طریق این فایل ویدئوی‌، من هم اتفاقاتِ خوب امروزم را با شما اعضای خانواده ام شریک شوم.

برای شنیدن اتفاقات خوبِ امروز من‌، فایل تصویری را ببینید.

سید حسین عباس منش


نمایش سایر قسمت های “سریال تمرکز بر نکات مثبت”

نوشته سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۳ اولین بار در گروه تحقیقاتی عباس منش پدیدار شد.

سریال تمرکز بر نکات مثبت(قسمت۱۱) قدرت الگوی مناسب

دوست دارم مرور دوباره ای بر هدف مان از تمرکز بر نکات مثبت داشته باشیم، تا به خود یادآور شویم که:

چرا تمرکز بر نکات مثبت، اینقدر برای مان ضروری است!

چرا در زمانه ای که معمولاً رویدادهای زیبای جهان نادیده گرفته می شود، در حالیکه کوچکترین ناخواسته ای، آنچنان بزرگ نمایی می شود تا ویرانگرتر، خطرناک تر و جدی تر جلوه نماید، برای مان ضروری است تا با تمام وجود، حتی چشم از کوچکترین رویداد مثبت در اطرافمان، بر نداریم؟!

دلیل ساده اما زیبایی دارد. راه خوشبختی ات، از مسیر شادی هایت می گذرد و توجه به زیبایی های اطرافت و تحسین آدمهایی که دست آوردهاشان را دوست داری و  گرانقدر می شماری، ساده ترین و در دسترس ترین، راه ورود شادی به زندگی است.

به همین دلیل، برای تجربه سعادت، راهی نیست جز آنکه به هر شکلی می توانی، قادر به دیدن نکات مثبت زندگی خودت و افرادی بشوی، که آنها را می شناسی.

بهای تجربه رابطه ای پر از عشق و مودت، تحسین روابط عاشقانه ی افرادی است که می شناسی و تمرکز بر نکات مثبت آدمهایی است که هر روز با آنها به نوعی در ارتباطی.

بهای تجربه سلامتی، توجه به کوچکترین نکات مثبت در بدن خودت و تحسین آدم های سالمی است که می شناسی.

بهای تجربه کسب و کاری موفق، توجه به کسب و کارهای در حال رشد و تحسین آدمهایی است که با ایده هایی ساده اما باوری قدرتمند کننده، توانسته اند از آنچه دیگران، مسئله یا حتی فاجعه می نامند، بازاری پر رونق برای کسب و کار بسازند… چرا که آنها نمونه عینی توجه بر نکات مثبت هستند و توانسته اند نکات مثبت موجود در دل آن فاجعه را نیز ببینند…

آیا این بها عادلانه، باشکوه و تحسین برانگیز نیست؟!

وقتی تمرکز بر نکات مثبت، شیوه زندگی ات بشود، وقتی بتوانی مهم ترین توانایی ات را، تواناییِ ماندن در احساس خوب بدانی، به شما قول می دهم این احساس برایت امیدواری، انگیزه، ایده و خلاقیت می آورد. اعتماد به نفس می آورد و اعتماد به نفسی که همراه با چنین ایمان و آرامشی باشد، تو را به هر خواسته ای می رساند.

این معجزه تمرکز برنکات مثبت است. معجزه هماهنگی با خداوند و باور قوانین اوست. معجزه جدی گرفتن کانون توجه ات و فرکانس هایی که هر لحظه ارسال می نمایی.

ما چیزی جز موجوداتی فرکانسی نیستیم. وقتی می بینی، می شنوی، صحبت می کنی، می خندی، می گریی، لمس می کنی، غمگین می شوی، دلشوره می گیری، به وجد می آیی و … یعنی در حال ارسال فرکانس به جهانی هستی، که به گونه ای خلق و طراحی شده، تا فرکانس های مشابه، کنار یکدیگر قرار داده شوند.

شادی ها کنار شادی ها، غم ها کنار غم ها، فقر کنار فقر، ثروت کنار ثروت، سلامتی کنار سلامتی، بیماری کنار بیماری، عشق کنار عشق، نفرت کنار نفرت، قدردانی کنار قدردانی، ناسپاسی کنار ناسپاسی!

جهان ما کبوتر با کبوتر باز با باز است! این همه عظمت در این جهان، تنها با همین قانون ساده مدیریت می شود.

وقتی بر نکته مثبتی توجه می کنی، فرکانس مثبتی ارسال می کنی و جهان راهی ندارد جز اینکه فرکانس تو را در کنار یک فرکانس مثبت اما کمی زیباتر، قدرتمند کننده تر و شادی آفرین تر قرار داده و به شکل اتفاق، راهکار، شرایط، ایده، فرصت و … وارد زندگی ات نماید.

به نظرت این خدا ستودنی و قابل اعتماد نیست و به نظرت آیا ارزشش را ندارد که تمام زندگی ات را صرف ساختن باورهای قدرتمند کننده تر و هماهنگ تر با قوانین جهان نمایی، تا بتوانی با ارسال فرکانس های قدرتمند کننده، همه زیبایی ها را همنشین خودت سازی!؟

من که می گویم ارزشش را دارد زیرا هرگاه زمان بیشتری صرف ساختن باورهای هماهنگ با خواسته هایم نمودم، دیدم چگونه با آن باورها، هر قدمم به اندازه  ۱۰ها سال تلاش جسمی، نتیجه بخش بود.

خداوند و قوانینش را باور کن، با او همراه شو تا هم خوب زندگی کنی، هم کمک کنی که جهان جای بهتری برای زندگی باشد.

سید حسین عباس منش


توصیه می کنم در راستای این هدف، اگر دوره راهنمای عملی دستیابی به آرزوها را تهیه نموده ای، جلسات ۹ و ۱۰ این دوره را با تعهد و جدیت بیشتری گوش بده و مثل وحی منزل آنها را بپذیر.

 

نوشته سریال تمرکز بر نکات مثبت(قسمت۱۱) قدرت الگوی مناسب اولین بار در گروه تحقیقاتی عباس منش پدیدار شد.

سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۲ (سپاسگزاری)

این فایل حاوی پیام مهمی درباره نحوه آوردن نعمت های بیشتر به زندگی است و به خاطر محتوای خاص آن، فقط به صورت تصویری است.

متن زیر نکته کوچکی از این پیام را توضیح داده است. اما برای شنیدن تمام پیام و دیدن تصاویر زیبای این فایل، فایل تصویر را ببینید و از آن لذت ببرید.

یکی از عادت های زیبای دوستان آمریکایی ام، سپاسگزاری دسته جمعی اعضای خانواده، قبل از خوردن غذا است.

دعای آنها شامل هیچ آداب خاصی نیست. کلمات خاص یا یکسانی هم ندارد. حتی یک روند مشخص و از قبل تعیین شده هم نیست. شیوه این سپاس گزاری، فقط تمرکز بر نکات مثبت همان لحظه است..

آنها هر روز دعای جدیدی برای شکرگزاری دارند که شامل اتفاقات زیبای همان روز و سپاس گزاری به خاطر آنها و سپس درخواست نعمت هایی بیشتر برای روزهای آینده است.

آنها بی اینکه بدانند تمرکز بر داشته ها و سپاس گزاری برای آنها قانون آوردن نعمت های بیشتر به زندگی است، هر بار قبل از صرف غذا آن را انجام می دهند و هر بار یک نفر از اعضای خانواده به نوبت، این دعا را می خواند و سپاس گزاری ها و سپس درخواست هایش را مطرح می کند.

آنها به این شکل نکات مثبت و زیبایی های زندگی شان را به یکدیگر یادآور می شوند.

این همان عادت زیبایی است که هر کدام از ما نیز باید در خود ایجاد کنیم. ایجاد این عادت، بزرگترین توانایی یک انسان است. توانایی که انسان را قادر می سازد تا در هر لحظه نعمت های زندگی اش را به خاطر آورد و به خاطر آنها سپاس گزار باشد.

به اندازه ای که می توانیم در این احساس بمانیم، برکت های بیشتری به زندگی مان دعوت می کنیم زیرا سپاس گزاری، نزدیک ترین فرکانس به فرکانس خداوند است. لحظه ای که با تمام وجود سپاس گزار هستیم، خداگونه تر از همیشه هستیم.

وقتی شروع هر روزمان تمرکز بر نعمت هایی باشد که در آن لحظه می توانیم به خاطر آنها سپاس گزار باشیم، از همان ابتدای روز، هدایت سکّان زندگی را به عهده فرکانس های خداگونه مان گذاشته ایم تا ما را وارد مسیر ایده ها، راهکارها و خواسته های بیشتر نماید. به همین دلیل مجالی برای نجواهای ذهن و گمراه شدن توسط آن نجواها باقی نمی ماند.

در دوره روانشناسی ثروت۲، تمرینی بر اساس این قانون طراحی شده به نام “تمرین فانوس دریایی”

این تمرین، استعاره ایست از فانونس دریایی که وظیفه هدایت کشتی ها به ساحلی امن و پهلو گرفتن در جای مناسب را برعهده دارد.

کار تمرین فانوس دریایی نیز، تنظیم فرکانس های شما در آغاز هر روز است. وقتی اولین نقطه تمرکزمان در ابتدای روز، به خاطر آوردن آنچه است که همان لحظه در زندگی داریم و به خاطر آن سپاس گزایم، جهان با قرار دادن ما در شرایط نعمت ها و ثروت های بیشتر، ما را به احساس بی نیازی بیشتری می رساند.

 

نوشته سریال تمرکز بر نکات مثبت – قسمت ۱۲ (سپاسگزاری) اولین بار در گروه تحقیقاتی عباس منش پدیدار شد.