دسته: رماتیسم

خودکار اضافه شده توسط WPeMatico

خواص طبی بابا آدم

خواص طبی بابا آدم

((برطرف کننده ی جوش و کورک)) بابا آدم که فیل گوش و آراقیطون نیز نامیده می شود گیاهی است علفی و دوساله که ارتفاع ساقه آن تا ۱/۵ متر می رسد. این گیاه به...