چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان در جزیره کیش برگزار می‌شود.