پول پاشی تقی زاده برای بقا!!!

البته این جور پول پاشیهای تقی‌زاده احساس می‌شود برای بقا و صرفاً به روزنامه دنیای اقتصاد خلاصه نمیشود و وی در چند ماه گذشته انواع انتصاب‌های بی‌ربط و عجیب و غریب را در کارنامه دارد که در آینده مفصلا به آن خواهیم پرداخت.