وزیر ورزش: از فدراسیون‌ها سکوی المپیک می‌خواهیم

وزیر ورزش و جوانان گفت: سهمیه تنها خواسته ما از فدراسیون‌ها نیست، بلکه باید تلاش کنند، روی سکوی المپیک بروند.