ورود مدعی العموم به مسئله قاچاق دام /باید دست دلالان و قاچاقچیان از خروج دام به خارج از کشور کوتاه شود

دادستان ایلام گفت: مشکل اصلی در زمینه گوشت قرمز قاچاق دام زنده به دیگر استان ها و خارج از مرزها از سوی دلالان و قاچاقچیان احشام است که باید با هماهنگی دستگاه های مسئول این رویه متوقف شود
.