رها سازی ۳ بهله دلیجه و ۴ قطعه قمری در طبیعت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت: ۳ بهله دلیجه و ۴ قطعه قمری از متخلفان صید کشف و در طبیعت رها سازی شد.