رزمایش قطع اینترنت لغو شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از لغو برگزاری رزمایش قطع اینترنت در کشور خبر داد.