جشن سپندارمذگان

روز سپندارمذگان یکی از جشن‌های ایرانی است که ایرانیان آن را در بیست و نهم بهمن ماه برگزار می کنند. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده‌ است که ایرانیان باستان این روز را روز بزرگداشت زن و زمین می‌دانسته اند. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان ” روز عشق ” به این صورت بوده است كه در ایران باستان هر ماه را سی روز حساب می كردند و علاوه بر اینكه ماه ها اسم داشتند، هر یك از روزهای ماه نیز یك نام داشتند. بعنوان مثال روز اول ” روز اورمزد “، روز دوم، روز بهمن معنی

مطالب مرتبط