تصویب لایحه جامع انتخابات در هیئت دولت

وزیر کشور از تصویب لایحه جامع انتخابات در هیئت دولت خبر داد.