بازی…

یکی از دوستان خوبم به یه بازی دعوتم کرد که قشنگ بود. همینجا ارسالش میکنم: اگه ماهی از سال بودم: بهمن ماه اگه یه روز هفته بودم: پنج شنبه اگه یه عدد بودم: 7 اگه یه جهت بودم: شمال اگه یه همراه بودم: همدم اگه یه نوشیدنی بودم: شیر موز – هویج بستنی 🙂 اگه یه گناه بودم : عشق (اگر عشقت گناه است ببین غرق گناهم) اگه یه درخت بودم : سیب اگه یه گل بودم : رز اگه آب و هوا بودم: پاییزی اگه یه رنگ بودم: آبی آسمانی اگه یه پرنده بودم: مرغ عشق اگه یه صدا بودم : شجریان 🙂 اگه

مطالب مرتبط