این دهان بستی دهانی باز شد

ربنا لا تزع قلوبنا … اين دهان بستي دهاني باز شد تا خورنده لقمه هاي راز شد لب فرو بند از طعام و از شراب سوي خوان آسماني کن شتاب … بي گمان عبارات ذکر شده در بالا براي ما ايرانيان يادآور خاطرات خوش بسياري است. آواهايي که بيش از سي سال است که بر سر سفره‌هاي افطار ملتمان حضوري با شکوه دارند.پديد آورنده اين آثار نامي است آشنا در عرصه فرهنگ و هنر اين مرز و بوم. جناب استاد محمدرضا شجريان که به گواه تمام اساتيد و اهل فن از بهترينهاي تاريخ آواز موسيقي ايران

مطالب مرتبط