افزایش ۲۰ درصدی تولید گندم در آذربایجان شرقی

اجرای طرح مشترک ایران – ایکاردا در مزارع آذربایجان شرقی، تولید گندم را ۲۰ درصد افزایش داده است.