آمادگی مدیریت بحران استان در فصل سرما

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مرکزی از آمادگی کامل برای مدیریت حوادث طبیعی به ویژه در فصل سرد سال خبرداد.